ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

1. นายวิชัย                 หล้าหา                  อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 2538 2539

2. ดร.พัฒนาชาติ       กฤดิบวร               อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 25392540

3. นายอดิศร              ไกรว่อง                 อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 2540 2540

4. นายสมพงษ์          ชาตะวิถี                อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 25402540

5. นายจีระศักดิ์         แสนสุธา               อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 25402540

6. นายประวิทย์         อุ่นวิจิตร               อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 25402541

7. นายสาธิต              ลิ้มขจรเดช           อาจารย์ใหญ่                   พ.ศ. 2541 2543

8. นายสาธิต             ลิ้มขจรเดช           ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 2543 2547

9. ดร.พัฒนาชาติ      กฤดิบวร               ผู้อำนวยการ                   พ.ศ. 2547 2548

10. นายสาธิต            ลิ้มขจรเดช           ผู้อำนวยการ                   พ.ศ. 25482549

11. นายสมิทธิเดช     โม่งประณีต           ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 25492550

12. นายจิราวัฒน์      ขจรศิลป์               ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 25502554

13. นายอติเดช          ศรบุญทอง           ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 25542556

14. ดร.ราวีวัฒน์        รัตนโกเศศ            ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 2556 2562

15. ดร.พุฒิพงศ์         นากา                    ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 2562 2564

16. ดร.สมเจตร์          รอดนารายณ์       ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 2564 2565

17. ดร.บุญสันต์          ศรีขันธ์                 ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 25652567

18. สิบเอกเสกสันต์     ชุ่มอภัย               ผู้อำนวยการ                    พ.ศ. 2567ปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เพลงมาร์ชโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน แผนผังที่ตั้งโรงเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก