ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:043-424345 kknss2538@hotmail.com


ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:043-424345 kknss2538@hotmail.com


ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:043-424345 kknss2538@hotmail.com