โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
บุคลากร

ดร.ราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ

ดร.ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

facebook

เว็บไซต์

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น : www.KKSS.ac.th

38/2 หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : webkroox@gmail.com  phone : -

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.WebKrooX.CoM